AAN TAFEL MET HDI: DE KRACHT VAN CRESCENDO

2020 | Helen Dowling Instituut & D&B Eventmarketing

GELD OPHALEN VOOR KANKER NAZORG

Aanleiding concept

Het Helen Dowling instituut voor kanker nazorg organiseert ieder jaar een fondsenwervening evenement. Het HDI blijft groeien en helpt steeds meer mensen. Doordat het HDI iedereen wilt helpen, zijn de wachttijden lang. Het is daarom belangrijk dat haar kracht toeneemt. Het evenement heet dit jaar daarom: De Kracht van Crescendo. Crescendo is een Italiaanse muziekterm en duidt een toenemende kracht in klank aan. Wij verbinden deze klank aan het HDI, zij zorgt er namelijk ook voor dat na kanker weer in kracht toeneemt. 

Daarnaast leggen wij via muziek de link naar Helen Dowling. Zij was een vioolspeler en dat aspect willen wij naar voren brengen. Daarom zal het evenement dit jaar ook in het teken van muziek staan.

 

Opbouw concept

Helen Dowling was een Russisch-Amerikaanse violiste die haar hele leven bezig was met muziek en op 71 jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van longkanker. Oprichter van het HDI, Professor Dr. Marco de Vries, ontmoette haar en was zo onder de indruk van haar persoonlijkheid en de manier hoe zij omging met haar ziekte, dat hij besloot het instituut naar haar te vernoemen. Echter is er naast haar naam nog weinig bekend van deze toonaangevende muzikant, die vergeleken kan worden met een nachtegaal: onopvallend, maar met een prachtig geluid. Het geluid van deze vogel bestaat uit een herhaald motief wat toeneemt in kracht. 

Toenemen in kracht, dat is hetgeen wat het HDI doet met haar cliénten. Door aandacht en professionele begeleiding zullen de cliénten die naar het HDI komen weer gaan groeien. Daarnaast is het belangrijk dat het HDI zelf ook groeit om zo wachtrijen te verminderen. 

In de klassieke muziekwereld wordt een toename in kracht crescendo genoemd, daarnaast is crescendo ook een synoniem voor groei. Om dit te benadrukken zal dit de rode draad door het evenement zijn, genaamd: Aan Tafel met HDI: De Kracht van Crescendo. 

Dit concept wat natuurlijk verder is uitgewerkt is uitgevoerd door D&B Eventmarketing.